- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Template Sure APK Free Version

Trong phiên này chúng tôi đang chia sẻ một mẫu ứng dụng tải xuống blogger khác của Android, Chắc chắn APK Đáp ứng ứng dụng tải mẫu blogger . Sau Blue APK đây là ứng dụng thứ ba của chúng tôi chia sẻ mẫu blogger. Nếu bạn đang chạy một trang web chia sẻ ứng dụng Android với nền tảng blogger, thì Bản mẫu APK Pure APK này là hoàn hảo cho bạn. Một mẫu blogger khác của chúng tôi là APK Xanh và Xanh APK phổ biến nhất. Sau thời gian đó, chúng tôi sẽ phát hành một mẫu blogger mẫu nhỏ gọn, sáng tạo và nhanh chóng. Hy vọng các bạn sẽ thích mẫu này.[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

Không có nhận xét nào