- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Template Leta VcardSM


Xin chào bạn, tôi đã không gửi bài trong một thời gian dài, lần này tôi muốn chia sẻ một mẫu vcard mà tôi đặt tên là Leta VcardSM. Mẫu này được tạo bởi Santa Mars vào ngày 09 tháng 1 năm 2014. Trong mẫu này, bạn không thể đăng vì nó chỉ dành cho chế độ xem trang chủ. Bạn có thể hiển thị hồ sơ, nghề nghiệp và địa chỉ liên lạc.

[DEMO] [DOWN]

Miễn Phí

No comments