- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Template Fansubs Blogger DoraemonMẫu Doraemon Fansubs Blogger Nó Từ Mbak Arlinadzgn Tôi remodif lại trông đơn giản năng động, và fiture là khá decent deh. Tôi có một yêu cầu nếu bạn loại bỏ tên tín dụng xin vui lòng Mua Maker 35rb VIA PULSE .. nếu bạn muốn vẫn thấy các liên kết tín dụng hoặc không gỡ bỏ sử dụng nó miễn phí .. yuk liat tính năng!

[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

1 comment: