- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Template Bbit từ Blogger Phan Hùng

Là một Template được thiết kế giành riêng cho blog chuyên về gảm và ứng dụng, template Bbit, một dạng Template wap game. Thiết kế mang phong cách đơn giản, một cột, thân thiện mobile 100%, hỗ trợ tìm kiếm, label đẹp, share botton, Bài viết liên quan, Popular Posts...


[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

Không có nhận xét nào