- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Sogazen Responsive Blogger TemplateMẫu này dành riêng cho tải xuống blog theo chủ đề, bởi vì về mặt ngoại hình được khuyến khích để tải về một blog theo chủ đề. Tôi thực sự đã có một thiết kế dài của mẫu này. nhưng tôi phải chia sẻ bây giờ, vì chất lượng của tốc độ của blog không nghi ngờ gì, tôi loại trừ một số yếu tố nặng để phù hợp với mẫu này.

[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments