- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Share template xemphimon giao diện phim1 Hướng dẫn cài đặt: Tìm: [ var homepageurl = "http://xem47.blogspot.com/"; ] thay bằng domain của bạn.

2 Để sửa các thể loại hiện phim ở trang chủ tìm và thay = nhãn muốn hiện thị [ /feeds/posts/default/-/ ]
3 Tìm  [<div class='slider_chieurap cf'> đến </div>]

Thay bằng

<script language='javascript' src='https://googledrive.com/host/0ByWYRPBxGYiPNEVjVWpuMHZMc00/jquery.easing.1.3.js' type='text/javascript'/> <script language='javascript' src='https://googledrive.com/host/0ByWYRPBxGYiPNEVjVWpuMHZMc00/script.js' type='text/javascript'/> <style>.main-slider{width:653px; /*độ rộng của phần bên trái*/ height:300px; /*chiều cao của phần bên trái*/ border-right:#ccc solid 1px;} .lof-slidecontent { width:100%; /*độ rộng của cả tiện ích*/ height:275px; /*chiều cao của cả tiện ích*/ background:#252525;position:relative; overflow:hidden; border:#383838 solid 3px;} .preload{ height:100%; width:100%; position:absolute; top:0; left:0; z-index:100000; text-align:center; background:#252525} .preload div{ height:100%;width:100%; background:transparent url(https://lh4.googleusercontent.com/-TPsUtEKQzA0/TzN1m9oJHAI/AAAAAAAABug/MKqh5Yyz2CU/s16/load-indicator.gif) no-repeat scroll 50% 50%;} .sliders-wrapper{position:relative; height:100%; z-index:3px; overflow:hidden; } ul.sliders-wrap-inner{overflow:hidden; background:transparent url(https://lh4.googleusercontent.com/-TPsUtEKQzA0/TzN1m9oJHAI/AAAAAAAABug/MKqh5Yyz2CU/s16/load-indicator.gif) no-repeat scroll 50% 50%; padding:0px; margin:0; position:absolute; overflow:hidden;} ul.sliders-wrap-inner li{overflow:hidden;float:left; padding:0px;margin:0px; position:relative;} ul.sliders-wrap-inner li img{ padding:0px; width:653px; /*độ rộng của ảnh bên trái*/ height:300px; /*chiều cao của ảnh bên trái*/ } .slider-description a{ color:#000; } .slider-description{ font-size:12px; z-index:100px; position:absolute; bottom:0px; left:0px; width:652px; /*độ rộng của phần mô tả hay phần tóm tắt nội dung*/ background:#000; height:100px; /*chiều cao của phần mô tả hay phần tóm tắt nội dung*/ padding:0px 8px 5px 8px; color:#fff; opacity:0.8; line-height:1.5em; } ul.navigator-wrap-inner h2,.slider-description h2{background:none; } .slider-description h2{line-height:1.1em;margin: 5px 0 5px 0;} .slider-description h2 a{font-size: 14px;margin: 0; padding: 0; color:#fff} .navigator-content {position:absolute;right:0;top:0px;z-index:9;height:300px;color:#FFF } ul.navigator-wrap-inner h2{line-height:1.3em;padding:0 0 0 8px;font-size:14px;margin-left:85px;color:#fff;} .navigator-wrapper{ z-index:10; height:180px; /*chiều cao của list bài viết bên phải*/ width:310px; /*độ rộng của list bài viết bên phải*/ overflow:hidden; color:#FFF; } ul.navigator-wrap-inner{ top:0; padding:0; margin:0; position:absolute; width:100%; } ul.navigator-wrap-inner li{ cursor:hand; cursor:pointer; list-style:none; padding:0; margin:0px; overflow:hidden; display:block; text-align:center;} ul.navigator-wrap-inner li.active{background:url(https://lh6.googleusercontent.com/-JF6BDxbFvT8/TzN1kZh9yfI/AAAAAAAABug/a9qvkaGKbBI/s38/arrow-bg.png) no-repeat scroll left center; color:#FFF } ul.navigator-wrap-inner li.active div{background:url(https://lh3.googleusercontent.com/-3166O68fw-c/TzN1mPK7YLI/AAAAAAAABug/Bq7OLInYka4/s100/grad-bg.gif); color:#FFF;} ul.navigator-wrap-inner li &gt; div{ background:#333; color:#FFF; height:100%; position:relative; margin-left:15px; padding-left:15px; border-top:1px solid #E1E1E1; text-align:left } .navigator-wrap-inner img{ height:75px; /*chiều cao của ảnh thumb ở list bài viết bên phải*/ width:75px; /*độ rộng của ảnh thumb ở list bài viết bên phải*/ margin:8px 8px 8px 0px; float:left; padding:2px; border:#C5C5C5 solid 1px; } .button-next, .button-previous{ display:block; width:40px; color:#FFF; cursor:pointer; position:absolute; height:100%; z-index:40; top:0; text-indent:-999px; } .button-next { right:0px; background:url(https://lh3.googleusercontent.com/-NJHX5XNWDJQ/TzN1m7ckUWI/AAAAAAAABug/MeA_exerz4M/s38/next.png) no-repeat right center; } .button-previous { left:0px; background:url(https://lh3.googleusercontent.com/-D1J3UKSPQrw/TzN1pEXT2KI/AAAAAAAABug/M-3RqyZfmlY/s38/previous.png) no-repeat left center; } .button-control { background:#333; position:absolute; top:10px; right:48%; height: 20px; width: 20px; cursor:hand; cursor:pointer; } .button-control span { display:block; width:100%; height:100%;} .action-start span { background:url(https://lh5.googleusercontent.com/-ORdj9T9-ijA/TzN1oq-vxaI/AAAAAAAABug/wmCTLxgCUyI/s16/play.png) no-repeat center center; } .action-stop span { background:url(https://lh4.googleusercontent.com/-34Ebtf56jbc/TzN1n55BOjI/AAAAAAAABug/wXMS9_HvW1c/s16/pause.png) no-repeat center center; } </style> <script type='text/javascript'> $(document).ready( function(){ var buttons = { previous:$(&#39;#jslidernews .button-previous&#39;) , next:$(&#39;#jslidernews .button-next&#39;) }; $(&#39;#jslidernews&#39;).lofJSidernews( { interval:5000, easing:&#39;easeOutBounce&#39;, // tên hiệu ứng duration:1200, auto:true, mainWidth:653, //độ rộng của phần trình diễn bên trái mainHeight:300, //chiều cao của phần trình diễn bên trái navigatorHeight : 100, //chiều cao của list bài viết bên phải navigatorWidth : 410, //độ rộng của list bài viết bên phải maxItemDisplay:3, buttons:buttons}); }); summaryposts = 30; //số ký tự của nội dung phần mô tả numposts = 30; //số bài viết hiển thị label = &quot;phim%20chiếu%20rạp&quot;; //thay thành tên nhãn của blog bạn home_page = &quot;http://xem47.blogspot.com/&quot;; //thay thành địa chỉ blog của bạn </script> <div class='slider_chieurap cf'> <div class='lof-slidecontent' id='jslidernews'> <script src='https://googledrive.com/host/0ByWYRPBxGYiPNEVjVWpuMHZMc00/jqslidernews.js' type='text/javascript'> </script></div> </div>
[DEMO] [DOWN
Miễn Phí

No comments