- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Share Template Win 7 Cho Blogspot

Cũng 6 năm trc nên đem nó kết hợp làm thành template trên blogspot xem sao do thiếu ý tưởng nên chỉ làm đơn giản windows 7 đến thế này thôi ,ngạc nhiên chưa khi template này cũng responsive ko kém các template dùng bootstrap ngày nay do template chủ yếu là ảnh cho nên bạn cần lưu js,css và file ảnh lại phòng 1 ngày die bất chợt[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments