- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Profile Mag Template Blogger


Mô tả: Template / Theme là tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu với một cái nhìn thú vị và tốt đẹp để sử dụng trong blog của bạn, Tiêu bản / Chủ đề cũng là dibitur fiture RESPONSIVE & SEO của khóa học Mẫu / Theme tìm kiếm bởi người sử dụng của blog là tốt.

[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments