- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Mangatuh Template BloggerÝ kiến ​​đúc sẵn
➡ 2 Cột
➡ Màu nền cơ bản nhẹ
➡ Tự động Đọc Thêm với Hình thu nhỏ
➡ Khung quảng cáo đáp ứng
➡ Đường dẫn
➡ Bài viết liên quan với Thumb
➡ Hộp tìm kiếm
➡ Nút Chia sẻ Xã hội
➡ Chấm nhận Nhận xét
➡ Widget bài gần đây
➡ Widget Nhận xét gần đây
➡ Tuỳ chỉnh 404 Trang
➡ Lướt Mượt Về đầu trang
➡ Menu trên Sticky
➡ Tài liệu tốt

[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments