- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Lycoris Responsive Blogger Template 2


Lycoris 2.1 Đáp ứng Blogger Tiêu bản là một mẫu blogger duy nhất đáp ứng với các yếu tố bằng phẳng và đô thị. Lycoris hoàn hảo cho tin tức cho tất cả các loại nội dung. Lycoris chứa bài đăng trên blog, video và trình chiếu. Lycoris là một mẫu hoàn toàn trong một tầng lớp tinh hoa của chính nó, chưa bao giờ có một cái gì đó thực hiện hoàn hảo đã từng được đưa ra cho nền tảng blogger.

[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments