- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Lycoris Full Dark Responsive BloggerMẫu này có rất nhiều hình dạng giống nhau giống như trang web nhưng rất thanh lịch ở tất cả các blog cá nhân của bạn, Đáp ứng, SEO, 1 Cột (Trang chủ và trang tĩnh), 2 cột (Đăng Trang), Masonry Grid Base Trang chủ Đăng, hỗn hợp (Sidebar), ít được mã hóa CSS và Script (Bạn có thể khám phá sự sáng tạo của bạn) Social Bookmark (Header Section), Nút nổi lên Nút Top, Widget Sơ đồ trang (Static Page), Widget Biểu mẫu Liên hệ (Static Page).

[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

Không có nhận xét nào