- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Livia Luna Blogger Template


Mẫu có chế độ xem lưới khá thú vị, vì nó có thiết kế phẳng giản dị và cũng hỗ trợ Responsive, SEO Friendly và các tính năng khác làm cho bạn muốn sử dụng nó.

[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments