- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

ExManga Responsive Anime Blogger TemplateBản mẫu phản hồi của ExManga Anime Responsive Blogger là một khuôn mẫu dành cho Manga Chia sẻ với bộ mô phỏng manga đầy đủ các phản hồi và phụ đề ngẫu nhiên. Tiêu bản này sử dụng trang cuộn vô hạn jQuery, Danh sách Chương, và vv

[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments