- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Torrentism Responsive Blogger TemplateChủ nghĩa mù quáng là một mẫu Blogger đáp ứng cho Torrent, tệp lưu trữ và phần mềm tải xuống các blog chuyên biệt. Nó là một mẫu đa năng và có thể được sử dụng theo những cách khác nhau, theo nhu cầu mong muốn. Chúng tôi đã tập trung vào SEO, Clean code, và thiết kế chuyên nghiệp để mang lại sự khéo léo trên trang web của bạn. Tính lạc đà rất nhanh so với các chủ đề khác, vì phải mất vài giây để tải (đã thử nghiệm với thử nghiệm Google Speed). Trong ngắn hạn, nó là một mẫu hoàn hảo cho tập tin lưu trữ blog.


[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

Không có nhận xét nào