- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Blue APK Responsive Blogger Templates

Mô tả: Xanh apk Responsive Blogger Templates là ứng dụng kiểu lưới mẫu blogger giới thiệu. Phiên bản trước của chúng tôi là apk xanh. Nhưng mẫu blogger apk xanh là hoàn toàn khác. Trong Gói màu xanh, chúng tôi mang một số tính năng tuyệt vời, như Ứng dụng nổi bật, Trò chơi nổi bật, Tiện ích bài đăng gần đây và nhiều tính năng khác. Hy vọng tất cả các guys như mẫu này.
[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments